1. Trang chủ
  2. >
  3. Tuyển dụng

We are hiring

Cơ hội nghề nghiệp

Với mục tiêu tìm kiếm và phát triển các nhà lãnh đạo tương lai, chúng tôi tổ chức những khóa đào tạo và lãnh đạo truyền cảm hứng nhằm đảm bảo sức mạnh và văn hóa True Moto Care tiếp tục được lan tỏa trong tương lai.

Những vị trí tuyển dụng

Gia nhập và trở thành một phần của True Moto Care, nơi những phát tiến, hòa nhập và sự cam kết được ghi nhận và mọi người được tôn trọng.

Tại sao gia nhập True Moto Care

Sự phát triển của chúng tôi phụ thuộc vào những con người làm việc tại đây. Gia nhập và trở thành một phần của True Moto Care, nơi những phát tiến, hòa nhập và sự cam kết được ghi nhận và mọi người được tôn trọng.

Thông tin liên hệ

Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào theo địa chỉ careers@truemotocare.com. Bạn cũng có thể chia sẻ hồ sơ của mình với chúng tôi để bày tỏ sự quan tâm đến việc làm tại True Moto Care

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng thêm các cửa hàng bảo trì – sửa chữa xe máy, True Moto Care liên tục tuyển dụng vị trí công việc Chuyên viên kinh doanh