NOUVO (CÓ SĂM)

Danh mục:

Mô tả

Mẫu gai với thiết kế đồng hướng tạo điều kiện vận hành tối ưu cho dòng xe tay ga (Automatic). Phụ tùng chính hiệu cho các dòng xe Yamaha Nouvo

LỐP TRƯỚC
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 70/90-16 M/C 36P NF59A 36P NF59A 336.000
LỐP SAU
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 80/90-16 M/C 43P NR76A 43P NR76A 415.000

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

SĂM PHÙ HỢP
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
80/90-16 B 16″ 79.000
70/90-16 B 16″ 76.000