FUTURE

Danh mục:

Mô tả

Thiết kế với tính năng cân bằng cao. Bề mặt tiếp xúc lớn giúp tăng độ ổn định khi vận hành.

LỐP TRƯỚC
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 2.50-17 4PR 38L NF47 38L NF47 288.000
LỐP SAU
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 2.75-17 4PR 41P NR60 41P NR60 363.000

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

SĂM PHÙ HỢP
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
2.25/2.50-17 B 17″ 64.000
80/90-17 B (70/100-17 B) 17″ 68.000
2.75/3.00-17 B 17″ 78.000