DREAM

Loại lốp truyền thống lâu đời nhất cho dòng xe Dream và có thể sử dụng cho tất cả các loại xe có cùng kích cỡ. Dễ dàng vận hành trên mọi điều kiện đường xá. Sử dụng loại vật liệu có độ bền cao cho dòng xe Dream và toàn bộ các dòng tiêu chuẩn khác.

Danh mục:

Mô tả

Loại lốp truyền thống lâu đời nhất cho dòng xe Dream và có thể sử dụng cho tất cả các loại xe có cùng kích cỡ. Dễ dàng vận hành trên mọi điều kiện đường xá. Sử dụng loại vật liệu có độ bền cao cho dòng xe Dream và toàn bộ các dòng tiêu chuẩn khác.

LỐP TRƯỚC
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 2.25-17 4PR 33L NF3 33L NF3 217.000
LỐP SAU
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 2.50-17 4PR 38L NR6 38L NR6 255.000
WT 2.50-17 6PR 43L NR6 43L NR6 274.000

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

SĂM PHÙ HỢP
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
2.25/2.50-17 B 17″ 64.000
80/90-17 B (70/100-17 B) 17″ 68.000
2.75/3.00-17 B 17″ 78.000